Training Succes door Balans

Gezonde werknemers in een gezond bedrijf

Je hebt wellicht in je organisatie te maken met werknemers die onder stress lijden. Als werkgever vraagt je je af wat je kunt doen om het ziekteverzuim door stress terug te dringen.  Voorkoming en aanpak van stress bij werknemers heeft een bedrijfsbelang bestaande uit:

1. Vergroten van productiviteit, kwaliteit en plezier in werk,

2. Verlaging van ziekteverzuim en de directe en indirecte kosten hiervan,

3. Verlengen van de arbeidsdeelname.

Met andere woorden, investeren in de gezondheid van medewerkers is een investering in de gezondheid van je bedrijf.

 

De kosten van werkstress

We horen het steeds vaker: stress en burn-out zijn de nieuwe beroepsziekten. Veel werknemers hebben met de gevolgen van werkstress te maken. Uit onderzoeken blijkt dat werkstress een actueel probleem is:

“Ongeveer 40% van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk. Zij hebben het gevoel niet te voldoen aan de eisen die het werk stelt en dat is een serieuze stressfactor. Daarnaast geeft zo’n 25% van de werknemers aan zich regelmatig te vermoeid te voelen.” (bron: CSR-centrum)

“Ruim één op acht werknemers heeft burn-out klachten. Tussen 2007 en 2010 is het aantal werknemers met burn-out klachten toegenomen. Daarbij voelen hoogopgeleiden zich iets vaker opgebrand dan lager opgeleiden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op 25 oktober 2011.” (bron: CBS)

Inmiddels is duidelijk uit wetenschappelijk studies dat stress samenhangt met gezondheidsklachten. Stress bij medewerkers leidt tot verminderde productiviteit, hoger ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid:

“De gevolgen van werkstress zijn een behoorlijke schadepost in veel Nederlandse organisaties. Dit komt voornamelijk door het verzuim dat wordt veroorzaakt door stress en burn-out. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijfsartsen schatten dat bijna 40% van al het verzuim gerelateerd is aan werkstress.” (bron: P&O Actueel)

 

De kracht van preventie

Als werkgever heb je er belang bij om je werknemers weerbaarder tegen stress te maken. Werkdruk op zich is niet ongezond. Gezonde stress, eustress, is een spanning die gepaard gaat met een gezond niveau adrenaline. Deze spoort ons in het dagelijks leven aan tot actie. Wanneer deze spanning wordt gevolgd door rust en herstel is er niets aan de hand. Ongezonde (werk)stress, distress, ontstaat als het verschil tussen belasting en draagkracht van een persoon te groot wordt. Er is sprake van een langdurig belastende spanning. Dit leidt op termijn tot gezondheidsschade en zelfs tot allerlei ziekten.

Het continuüm van ongezonde stress kent drie fases:

Fase 1: (Werk)stress

Fase 2: Overspannenheid

Fase 3: Burn-out

De gevolgen voor de werkgever zijn pas in de 2e fase merkbaar: verminderde betrokkenheid, productiviteit, creativiteit en uitval door ziekte. Uiteraard wil je als werkgever voorkomen dat het zo ver komt. Herstel is in de tweede en zeker in de derde fase langduriger en moeizamer dan in de eerste fase. Het voorkomen en terugdringen van werkstress in fase 1 is een krachtig preventieve maatregel om toekomstig ziekteverzuim en verminderde productiviteit in een vroeg en effectief stadium aan te pakken.

 

Succes door balans

De training Succes door Balans is een dergelijk krachtig preventief instrument. Het programma is erop gericht dat werknemers in staat zijn te voorkomen dat ongezonde stress de overhand krijgt. Werknemers worden zich meer bewust van hun eigen stresssignalen én van hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot actie voor verbetering. Inzicht in oorzaken, gedragsveranderingen en zelfmanagement zijn dan ook de belangrijkste doelen van de training.

De training Succes door Balans biedt werknemers een krachtig gereedschap om hun werkdruk en werk-privé balans te hanteren en werkgevers een instrument voor  uitvalpreventie. Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke en kleinschalige aanpak. We kunnen daardoor actief faciliteren dat de individuele doelstelling en leervraag van elke deelnemer aan bod komt.

Succes door Balans wordt verzorgd door twee trainers. In de Kern werkt daarbij samen met Element Coaching: http://www.elementcoaching.nl.

Deze training bieden wij ook in-company aan.

Voor verdere informatie over de inhoud en opzet van de training zie bijgevoegde brochure Brochure training Succes door Balans werkgevers of neem contact op met In de Kern.

 

 

 

 

Home       Marleen Abrahamse - M.K. Onneslaan 6 - 2343 RZ Oegstgeest       Naar boven
Telefoon: 06-24744291   -   Email: marleen@indekern.info